ABCD Budokai Sverige Newaza & Grappling Studiesällskap (newaza/grappling Research group) 国際障害者武道文化協会スウェーデン 寝技と格闘研究会

Kosen Judos historia.

 

Olyckligtvis efter Dr. Kanos död så kom en svår fas för Kosen stilen. De sju Universitet där Kosen tränades blev "hotbeds" för den militära upprustningen  som svepte över Japan på 1920-30 talet. De blev en värvningsgrund för den Kejserliga officerskåren och "Tokkotai" Kamikaze divisionen. I slutet av kriget sågs dessa skolor som ett hot av de Allierade och stängdes, i och med detta och denna koppling fick även utövare av Kosen stämpeln på sig att vara militarister. Mer ofta än undantag så var denna stämpel orättvis. Hursomhelst  så blev detta en skugga Kosen stilen kom att hamna under och dess utövare kom att föra en anonym tillvaro, deras tävlingar förbjöds och rent generellt befann sig Kosen stilen i förfall. Detta var inte den enda och mest betydande motgången för Kosen stilen, det kom att bli utvecklandet av reglerna för Olympisk Judo 1964 efter detta har stora ansträngningar gjorts för att göra Judo populärt världen över; som ett led i detta så förordar Olympisk Judo korta och begränsade mattkamper men vill begränsa långa newaza dueller vilka är nödvändiga för att aktiva newaza specialister skulle ha någon möjlighet att använda sina färdigheter.

 

Efter kriget retirerade Kosen Judo in i skuggorna med några få undantag och skulle ha blivit bara en fotnot i Judo historien om det inte varit för det nyvaknade intresset kring grappling, de gamla Kosen instruktöerna har upplevt en explosion av popularitet. Stilen har kommit ut ur skuggorna och de få kvarvarande instruktöerna har uppsökts inte bara av Judoutövare utan även tävlande i Shoot-fighting och andra stilar.

 

 Man kan säga att Kosen judo är en form av judo som tränades av flera stora Gymnasieskolor och Universitet under Meiji Eran  (1868 - 1914). Den lägger sin tyngdpunkt på newaza (mattkamp) såsom kontrollgrepp, ledlås och strypningar. Det var denna stil som Gracie familjen i Brasilien undervisades i av Mitsuyo Maeda (Conde Koma).

Historia.

 

Rötterna till Kosen Judo står att finna i två Jujutsu skolor: Fusen-Ryu Jujutsu och, inte oväntat, Jigoro Kanos egen stil (skola) som kallades Judo som senare kom att vinna stor popularitet över världen.

 

Gammalt ursprung.

 

Fusen-Ryu Jujutsu grundades av Takeda Motsuge på tidigt 1800-tal. Denna ryu baserades på hans tidigare lärdomar inom jujutsu (han ansågs redan vara en Shihan). De skolorna som mest inspirerande Fusen Ryu  kom att bli Nanba Ippo (från Takahashi Inobei), Takenouchi Ryu, Sekiguchi Ryu, Yoshin Ryu, Shibukawa Ryu, och Yagyu-Ryu. Upplösningen av Samurai klassen skedde ungefär samtidigt som med grundandet av Fusen-ryu, och förbjudandet av beväpning bidrog troligtvis till att att tyngdpunkten lades på obeväpnad kamp.

 

I slutet av det 18:e århundradet började en ny typ av skolor av Ju-Jutsu vinna berömmelse genom att besegra några av de äldre skolorna i arrangerade matcher, en av dessa skolor var grundad av Jigoro Kano, och kallades Kodokan Judo. Fusen Ryus stormästare (Soke) Mataemon Tanabe, utmanade Kanos skola och hans elever vann alla matcher. Till Dr. Kanos stora förvåning försökte inte deras antagonister hitta kasttekniker utan gick direkt ner och applicerade newaza (grappling) avslutningar med armlås,benlås och strypningar.Dr. Kano som var var väldigt "open-minded", blev så imponerad av Fusen-ryus effektivitet att han övertalade Tanabe att lära ut konceptet och strategi kring sin ryu till Kodokans elever. Dr.Kano brukade regelbundet bjuda in företrädare för andra Ju-Jutsu skolor och ofta vävde han in detta i Kodokan. Newaza kom kanske dock att influera Judo allra mest. Bland dessa tidiga elever återfinns några senare väldigt prominenta Kodokan judokas såsom Yoshiaki Yamashita, Hirata Kanae, Tsunejiro Tomita, Sakujiro Yokoyama och Maeda, den sistnämnde är förövrigt den som instruerade Judo till Gracie familjen vilket senare kom att förvandlas till Brazilian jiu-jitsu.

 

Kosen Judo föds.

 

På 1800-talet hade Jujutsu skolor ofta ett dåligt rykte om sig att vara bråkmakare... Detta störde Kano som ville att hans art i första hand som en "väg i livet" och fitness exercise (både för kropp och själ). Så därför började han att prata för den utbildade sidan av sin ryu som ett led i detta bytte han också namn till Judo. Teoretiskt  sett  så demonstrerade detta Kano skolans migration från Bujutsu traditionens tekniker till en mer personlig Budo tradition, där den enskilde är i fokus.

 

Eftersom Fusen-ryu matcher slutade med fasthållning istället för allvarliga skador och undvek svåra kast så skulle detta komma att kunna implementeras i skolor på ett enkelt sätt. Kodokan Judo hade fostrat många newaza experter, Detta tillsammans med Dr. Kanos vilja att föra fram Judo som en väg i livet och en form av fysisk undervisning påverkade starkt Judos ansikte utåt i begynnelsen och hjälpte honom att få det acepterat i japanska skolor. 1914 organiserade Dr Kano All Japan High School Mästerskapen på Kyoto Imperial Universitet Denna typ av sportinriktad tävling fick officiellt namnet Kosen (Högskola).

 

En expansion av Kodokan judo newaza

 

Newazas effektivitet och lätthet att lära sig började förändra hur matcher i Judo utvecklades. Det var alldeles för lätt att träna en stor och tung fighter i newaza så att han enkelt stoppade den mest tekniske utövare i motståndarlaget, Dr. Kano såg att Judo höll på att bli en enbart newaza stil. Runt 1925 lades tyngdpunkten så mycket på newaza på grund av dess framgång i tävling att Dr. Kano såg sig tvingad att införa nya regler som begränsade tiden en utövare fick vara nere i newaza. Det bestämdes at tekniker skulle starta från tachiwaza (stående). Om du drog ner din motståndare mer än tre gånger skulle denne dömas som segrare. Denna regel användes fram till på 1940-talet men ignorerades av Kosen skolorna som fortsatte med sin form av newaza tävling.

 

Kosen judo utveckling

 

Vid tiden för regeländringen 1925 var newaza extremt populärt och utvecklat speciellt av Kosen Judo elever. Eftersom  Kosen Judo var en skoltävling liknande den typ som amerikanska universitet har idag fanns även möjligheten till oavgjort det var bara Ippon som räknades, att vinna med fasthållning eller perfekt kast. Newaza träning var  väldigt användbart eftersom möjligheten till oavgort är mycket större i newaza (även om "Golden score" tillämpades flitigt) och snabbare att lära en nybörjare och få honom färdig för tävling. På den här tiden var sköldpaddspositionen, dubbla benlås (closed-guard), half-guard och så vidare mycket flitigt tränat av Kosenutövarna (ett utbrett missförstånd är att dessa tekniker skulle ha utvecklats av Gracie familjen i Brasilien).

 

Kosen judo följde sin egen väg och fortsatte med de gamla reglerna och även fram till idag genom tävlingen The Seven Universities Tournament.  Dr. Kano var mycket noga med att inte störa utvecklingen av Kosen judo när han införde de nya reglerna av flera anledningar:

 

Det var ganska många utövare av enbart newaza.

Han ville att det skulle finnas god kunskap om newaza i Judo.

Han kunde inte övertyga sig själv om att enbart newaza var dåligt i sig.

Kosen judokas tränade även de tachiwaza även om tyngdpunkten låg på newaza.

På detta sätt påtvingades inte Judovärlden de nya reglerna och i Japan fortsatte både stående och newaza Judo att utvecklas. De nya reglerna syftade till att föra fram tachiwaza men också gjorde stora ansträngningar att inte göra newaza impopulärt.

 

Andan i Kosen judo

 

Kosen judo följde andan av Bushido. Vinna var det viktigaste men Bushido betyder också att vinna för gruppen istället för det egna jaget. De var den tidens elit de gav aldrig upp, även om de t.ex. fick armarna brutna eller ströps till medvetslöshet istället för att ropa maitta. Andra Världskriget ändrade på detta, när Japan förlorade kriget och Kodokan stängdes för att bli militär akademi efter många möten bestämdes det att Kodokan fick bara öppna om man gick med på att undervisa med demokratiska värderingar.

 

Kosen judo och Brazilian jiu-jitsu

 

1904 sändes Mitsuyo Maeda (Conde Coma) till Amerika för att sprida Judo. Tillslut kom han till Brasilien runt 1915 och undervisade Judo newaza till Carlos Gracie. Hélio Gracie lärde sig teknikerna genom att träna med sin bror och anpassa dem efter sin tunna smala kropp. På detta sätt kan vi anse att Brazilian jiu-jitsu är en direkt avkomma från Judo newaza, och en förlängning av Kodokan Judo som den undervisades före Andra Världskriget.

 

I dessa dagar med anledning av Brazilian Jiu-jitsus utrymme i media började en rivalitet mellan Judo och BJJ att växa som kan anses förödande för dem båda. I Brasilien tog aldrig utövare av Brazilian Jiu-Jitsu någon större notis om detta delvis beroende på att man inte såg någon koppling mellan dagens sport-Judo och sin art och delvis för att man respekterade gamla skolans Judo mästare som mycket kompetenta fighters (Hélio Gracies vittnessmål om Masahiko Kimuras skicklighet är bara ett bevis bland många).

 

Varför Judo i Japan och Ju-Jutsu i Brasilien?

 

Troligen förhöll det sig att efter sin ankomst till Brasilien 1914 (samma år som första Kosen turneringen hålls i Kyoto) kommer Maeda lite på kant med Kodokan p.g.a. sina fighter om pengar? Maeda är också tillräckligt tidig i Judo historien för att troligtvis ha svurit "keppan" blodseden till Kodokan? Detta gjorde kanske också att Maeda kände att han inte hade sanktion för att använda Kodokans namn utan valde därför att benämna sin verksamhet i mer generella termer d.v.s  Ju-Jutsu? Det finns tyvärr dock inga källor som kan bekräfta detta till 100% så ännu så länge måste detta förbli en gissning.

 

Just nu är trenden i Brasilien att föra samman Judo och Jiu-Jitsu skolor. Brazilian Jiu-jitsu fighters besöker Judo skolor för att utveckla sina kasttekniker och Judokas besöker Jiu-jitsu skolor för att utveckla sin newaza. Mycket kredit för denna förvirring måste ges till den "special" press som ett tag påstod att BJJ och Judo var två skilda arter, men på senare tid har ordningen återställts och nu har man börjat skriva många artiklar för att klargöra de historiska banden.

 

Många forskare anser Brazilian Jiu-jitsu och Kosen Judo vara mer närbesläktat med Kodokan Judo före Andra Världskriget än dagens internationella Judo.

 

Händelser som kan härledas till att betyda starten för Kosen Judo innan Kyoto Universitet formellt höll första turneringen med "Kosen regler" 1914.

 

1874 Keio Universitet. startar jujutsu Dojo

1882 Keio Universitet inbjuder Sekiguchi Ryu

1883 Judo föreläsningar startar på Gakushuin

1885 Tokyo Universitet. startar Tenjin Shinyo Ryu Dojo

1887 Tokyo Universitet bygger judo dojo, Saigo blir klubbens första Shihan, Detta tas senare över av Tomita

1889 Keio Universitet knyter till sig Yamashita som judo Shihan

1890 No1 Högskolan bildar judoklubb

1891 No5 Högskolan välkomnar Jigoro Kano som rektor/Judo Shihan, Kimotsuke som judo instruktör

1891 No1 Högskolan förlorar mot Gakushuin i en judo match

1893 No2 Högskolan bildar judoklubb

1893 Isogai knyts till No3 Högskolan som judo instruktör

1894 Tokyos Lärarskola bildar en judo dojo

1895 Sakujiro Yokoyama utnämns till Judo Shihan på No1 highschool

1898 Judo match mellan No1 och No2 Högskolorna

1899 Judo match mellan No1 och No2 Högskolorna

1900 Mitsuyo Maeda undervisar på No1 Högskolan

1901 Judo match mellan No3 Högskola och Kanazawa Läkarskola.

1902 Judo match mellan No3 Högskola och Keio Univ.

1906 Judo match mellan No1 Högskola och Tokyo Lärarskola

1907 Judo match mellan No4 och No6

1908 Judo match mellan  No6 och Kobe Handelshögskola

1909 Judo match mellan No3 och No6

1910 Judo match mellan No5 och No7

1910 Judo match mellan No1 och No2

1910 Både Kanemitsu och Oda föds, dessa kommer senare att bli Kosen Judo "gurus"

1911 Kodokan förbjuder benlås, Ashi Garami (var tillåtet i Kosen reglerna och är fortfarande tillåtet i Brasiliansk Ju-Jutsu).

 

Det råder också en del förvirring kring hur vi ska definiera "Koto Senmon Gakko" = Kosenskola...

Därför tror många att Kosen Judo "bara" var enkel grundskolejudo, vad vi bör hålla i minnet är att "Highschool" som idag skulle betäknas som Gymnasier på den tiden var Japans högsta utbildningsorgan och har fram till våra dagar genomgått 2 totala omorganisationer...

Därför benämner jag dem Högskolor istället för gymnasier i denna sammanställning eftersom det ger en bättre bild av funktionen.

Gammal Kosen ligger åldersmässigt mellan gymnasium och universitet. Ichiko=Nr.1 highschool har blivit de första två åren av Tokyo Universitet after kriget.De studerande var väldigt tävlingsorienterade för sina skolors ära. I början användes Tachiwaza som i Kodokan. Men 6:e Highschool använde Newaza mycket effektivt och spred över hela turneringen.

Man kan lära sig Newaza mycket snabbare än Tachiwaza (det säges 1/3 dels tid).Kosen försökte att producera tävlande inom så kort tid som möjligt. De är ju i skolan för bara 3 år. Det största anledning till Newaza var för att vinna tävling.

De så kallade number schools.Daiichi Koutougakkou= förkortning Ichikou, är förstås skolan före universitet, att översätta detta till högskola på svenska kan orsaka missförstånd men vi har inget bra sätt att definiera dem på varken i dagens japanska skolsystem eller för den delen det svenska? Det står att de studerande vid förberedande årskurser (kallas för Yoka) fick också vara med Kosen-tävling.

 

Dessa skolor kom senare att uppgraderas till...

No1 = Tokyo Universitet

No2 = Tohoku Universitet

No3 = Kyoto Universitet

No4 = Kanazawa Universitet

No5 = Kumamoto Universitet

No6=  Okayama Universitet

No7 = Kagoshima Universitet

 

När skolsystemet moderniseras efter europeisk modell.

 

Några intressanta i övrigt intressanta reflektioner att göra är...

 

1) Namnet Kosen Judo som vi nu använder generellt refererar egentligen bara till "7 Universitets turneringen" som startades av Kyoto Universitet 1914 och matcher med dessa regler efter 1914. Den sista officiella Kosen turneringen hölls 1941. Matcher före 1914 (med senare kända "Kosen regler") hölls mestadels mellan numrerade Högskolor alltså de som senare uppgraderades till Kejserliga Universitet. Privata skolor som Keio, Gakushuin etc deltog i dessa skolmatcher i Judo.

 

2) Före1900, måste det med all sannolikhet ha funnits men vi har inte lyckats hitta några skrivna källor kring detta. År 1900 publicerade Butokukai med hjälp av Jigoro Kano Jujutsu Tävlingsregler där vinnaren var tvungen att ha två Ippon (detta betydde att om båda tävlande fick en Ippon blev en tredje avgörande). Viktigt att notera är att vid denna tid fanns inga regler som sade att matcher skulle påbörjas stående. De flesta av dessa matcher dömdes av Kano, Yamashita, Tomita, Yokoyama så vi kan antaga att de dömde efter samma regler. Så sent som 1924 stipulerade Kodokan att matcher skulle börja stående. Dessa regler reviderades efter hand och blev Kodokan Tävlingsregler utan större förändringar utom artikel 3 i matcher med deltagare under 1st Dan fick inte  Kansetsu Waza användas och under 1st Dan skulle 70% tachiwaza och 30% newaza tränas och för de över 1st Dan gällde rekommendationerna 60% tachiwaza och 40% newaza.

 

Baserat på flera källor gällande Kosen Judo så var det aldrig fråga om 100% newaza. Vi kan konstatera att Kosen utövarna även producerade ett antal experter i tachiwaza. Vi kan ställa oss frågan om Kosen utövare som Kanemitsu och Oda bara behärskade newaza? Troligen inte och skulle de ha erhållit 9 Dan om de enbart undervisade newaza, förmodligen inte?

 

Högskola No.1 är troligen var Maeda Mitsuyo (Conde Coma) tränade det mesta av sin newaza, detta omnämns i ett brev Maeda skickar hem till en vän i Japan. Han var vid denna tid 22 år gammal.

 

Kosen Judo – Det finns en artikel om Hirata och Kosen Judo i Hiden Sept. 1996. Murata’s bok om Kano nämnar inte om Kosen judo, men presenteras att Kano var inte så positiv till Newaza.Kano Jigoro skriver: man skall börja med Tachiwaza; för att utveckla kroppen allsidigt, om man börjar med Newaza finns det risken att inte kunna utveckla judo på ett allsidigt sätt.

 

Under början av 1900-talet uppstår en schism mellan Kodokan och Universiteten just kring tävlingsystemet där Kodokan förordade en "återgång" till tachiwaza.

Därför söker sig universiteten under en tid närmare Butokukai i Kyoto och kan härigenom behålla och utveckla sitt tävlingsystem detta mynnar ut 7 Universitets turneringen med "Kosen" regler i Kyoto 1914.

1945 upplöses Butokukai och Kosen utövarna assimileras åter igen i Kodokan.

 

 

Källor

 

Katsuhiko Kashiwazaki Sensei (International Budo University)

Naoki Murata Sensei  (föreståndare Kodokan Judo Museum)

Jin Yasuro Sensei (Jin Senseis far placerade sig tvåa i Kosen turneringarna 1924 och 1925)

Osaekomi by Katsuhiko Kashiwazaki

History of Kosen Judo

Kosen Judo

A Kosen Judo posting

Judoforum.com

Judo History Archive (Förträfflig sida om Judo historia.)

IBUs bibliotek

Tokyo Newaza Kenkyukai